HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 13  

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (mở rộng). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Đại Nam, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách Đảng bộ huyện. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn  Tăng phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, gồm: Quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ huyện năm 2022 và đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ đối với chức danh Bí thư Huyện ủy, các Phó Bí thư Huyện ủy; dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trên cơ sở các nội dung trình tại Hội nghị và các ý kiến tham gia thảo luận, Hội nghị thống nhất biểu quyết, bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, thông qua Báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ huyện năm 2022; đánh giá, xếp loại đối với chức danh Bí thư Huyện ủy, các Phó Bí thư Huyện ủy.

Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở thống nhất với các nội dung của dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022 và dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Hội nghị đánh giá:

Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội đạt được những kết quả quan trọng, có 14/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện 28.556,9 tỷ đồng, đạt 124,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,9 triệu đồng. Tính đến ngày 26/12/2022, tổng thu ngân sách nhà nước 1.061,391 tỷ đồng, đạt 145,35% kế hoạch, trong đó, thu ngân sách trên địa bàn 115,647 tỷ đồng, đạt 132,93% kế hoạch, số thu đưa vào cân đối ngân sách huyện 75,679 tỷ đồng, đạt 126,98% kế hoạch. Tổng chi ngân sách nhà nước 738,335 tỷ đồng, đạt 101,62% so với kế hoạch.

Các nhiệm vụ giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, việc thực hiện chế độ chính sách và đời sống Nhân dân luôn được quan tâm. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có sự chuyển biến tích cực; công tác xây dựng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; công tác dân vận có nhiều đổi mới, tập trung xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, ma túy, giảm nghèo bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở thống nhất cao với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị lựa chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực sự căn cơ, đồng bộ và có tính khả thi cao để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2023.

Nguyễn Đăng Thái
loading....