Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng 

Sáng nay 1/7/2021, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng dự hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy và toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ sau bầu cử

Nhiệm vụ thời gian tới

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng Đảng có vai trò hết sức quan trọng, liên quan đến từng cán bộ, đảng viên, từng tổ chức trong hệ thống chính trị. Vì vậy, yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy và toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Giám đốc Sở Công thương và Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra. Tham mưu thường vụ cấp ủy về rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

 

Tiếp tục tham mưu rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và toàn hệ thống chính trị. Coi trọng công tác phát triển đảng viên, đảm bảo về số lượng và chất lượng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đảng viên, giáo dục, rèn luyện đảng viên; sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tham mưu BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Xây dựng quy chế mẫu của BCH đảng bộ cấp huyện, quy chế mẫu của đảng bộ, chính quyền cấp huyện.

 

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị cán bộ để phục vụ cho công tác quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chấn chỉnh và có biện pháp quản lý, sử dụng cán bộ, đảng viên phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề về chính trị. Phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị

Kết quả đạt được 6 tháng đầu năm

 

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm, với khối lượng công việc lớn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, nổi bật là tích cực tham mưu thực hiện tốt các đề tài, đề án, quy định, chỉ thị, hướng dẫn của trung ương, của Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy; sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết lớn và tham gia có chất lượng dự thảo các văn bản của trung ương, của Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy. Phối hợp tham mưu chuẩn bị, tổ chức và theo dõi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Tập trung tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh lãnh đạo chính quyền chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao. Tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng với những nội dung quan trọng, cấp thiết, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển cấp phó các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, lần đầu tiên thực hiện tại Quảng Trị. Tham mưu BTV Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ có nơi, có lúc còn chậm. Công tác kết nạp đảng viên chưa được cấp ủy các cấp quan tâm đúng mức, dẫn đến tỉ lệ kết nạp chung của tỉnh đạt thấp...

 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

loading....