Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

Sáng 10/01/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đông chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương trong tỉnh.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; đồng thời triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Kết luận 372-KL/TU, ngày 06/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; bàn các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiêm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2023; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; các giải pháp đột phá để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khắc phục khó khăn về vật liệu san lấp phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; các giải pháp về kiểm soát, công bố giá vật liệu xây dựng sát thị trường để phục vụ các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; các giải pháp về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được. Năm 2022 là một năm thực sự có nhiều khó khăn, từ những tháng đầu năm, các địa phương trong tỉnh đã đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường gây lũ lụt làm thiệt hại nặng nề cho vụ sản xuất Đông Xuân, bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mới được phục hồi, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao… nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng. Nền kinh tế tỉnh chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó: Nền kinh tế có bước tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,17% so với năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán địa phương và dự toán Trung ương; tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt kế hoạch đề ra... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 Ngày đêm chiến đấu, bảo vệ thành cổ Quảng Trị, 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ, để lại ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức có hiệu quả, thiết thực các hoạt động của Năm đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, Hội đàm cấp cao giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan giai đoạn 2023 - 2025. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, dành nhiều thời gian bàn và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể các vấn đề phát triển kinh tế; xác định danh mục các công trình, đề án trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, đã tập trung chỉ ban hành nhiều chính sách địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quan trọng tăng cường sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân.

Dự báo năm 2023 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức; cũng là năm chúng ta sẽ tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Vì vậy, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra. Cần làm tốt công tác đánh giá, phân tích, nhận định tình hình, chủ động mọi tình huống, đặc biệt là những khó khăn, thách thức mới phát sinh; trên cơ sở đó, tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2026), dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu để tập trung chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp thực tiễn; đồng thời, chủ động các kịch bản, phương án chỉ đạo, điều hành ứng phó với mọi tình huống. Tập trung hoàn thành các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với Quy hoạch tổng thể cấp quốc gia; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch liên quan, làm cơ sở triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, nhất là liên quan nguồn gốc và dữ liệu đất đai. Tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, vật liệu san lấp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, nhất là đối với các công trình trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Chăm lo đời sống của người dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng... để đảm bảo mọi người có cái Tết cổ truyền ấm no, an lành, hạnh phúc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, khâu tổ chức thực hiện có tính quyết định, vì vậy, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được, nêu cao quyết tâm chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023.

Nhân dịp năm mới 2023 và chuẩn bị đón chào xuân Quý Mão, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn và chúc mọi người, mọi gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

loading....