XÃ TÂN LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW, NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Đảng ủy xã Tân Long tổ chức Hội nghị sơ kết và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Hồ Ngọc Tình, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy.

Đồng chí Hồ Ngọc Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Đảng ủy xã Tân Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai một cách quyết liệt, có hiệu quả. Đảng ủy đã kịp thời ban hành các kế hoạch theo từng chuyên đề hằng năm và triển khai đến các Chi bộ, bên cạnh đó, Đảng ủy đã chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan. Trong quá trình triển khai thực hiện, đã chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, thiết thực và gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Các Cấp ủy, Chính quyền và đoàn thể chính trị từ xã đến thôn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường sự đoàn kết thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ địa phương, tăng cường công tác quản lý Nhà nước; thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; xây dựng phong cách làm việc nghiêm túc, khoa học; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi, Đảng bộ, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, nêu cao sự gương mẫu trong cuộc sống và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị

Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đảng ủy xã Tân Long đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quan tâm để tập trung giải quyết, cụ thể như vấn đề về tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách, công tác cải cách thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, hạn chế tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ Một cửa” và “ Một cửa liên thông”; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Giáo dục cán bộ, công chức nghiêm chỉnh thực hiện đạo đức công vụ, nêu cao ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân; gương mẫu, chấp hành nghiêm và sử dụng thời gian hiệu quả trong làm việc; sử dụng tiết kiệm tài sản công; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nội dung chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đảng ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Đồng thời tập trung tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên tổ chức các hội nghị biểu dương các điển hình, chia sẻ các bài viết về gương người tốt việc tốt, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Tiêu biểu như, trong đợt lũ lụt lịch sử cuối 2020, các hội viên phụ nữ xã đã thành lập nhóm thiện nguyện nhằm kết nối, chia sẻ yêu thương, giúp các gia đình khó khăn, hoạn nạn; nhóm đã tổ chức bán trái cây, gây quỹ nấu cơm phục vụ bệnh nhân nghèo tại Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa. Tháng 6/2021, hội viên phụ nữ xã kết hợp với nhóm thiện nguyện làm trên 300 hộp thức ăn khô gửi đến khu cách ly Cụm công nghiệp Việt Yên, Bắc Giang. Bên cạnh đó, mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 do UBMT xã phát động với số tiền 20.830.000đ; quyên góp ủng hộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với tổng trị giá trên 88.480.000 đồng. 

Các cá nhân được khen thưởng

Tại Hội nghị này, Đảng ủy xã Tân Long đã biểu dương, khen thưởng 04 tập thể và 12 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.   

Nguyễn Đăng Thái
loading....