THỊ TRẤN KHE SANH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “NHÀ TÔI CÓ BÌNH CHỮA CHÁY” 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công văn số 151 -CV/ĐU, ngày 20/10/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn về đẩy mạnh phong trào cán bộ, đảng viên gương mẫu trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sáng ngày 06 tháng 6 năm 2024, thị trấn Khe Sanh tổ chức Lễ phát động phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" và tập huấn kỹ năng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thị trấn Khe Sanh.

Tham dự Lễ phát động có các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an huyện, tập thể Đảng ủy, HĐND, UBND,  UBMT, các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn, tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an thị trấn, Ban bảo vệ dân phố thị trấn, công chức UBND thị trấn; lãnh đạo các trường học trên địa bàn thị trấn; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn; Bí thư các chi bộ, Khối trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận các khối dân cư, cùng đông đảo Nhân dân thị trấn Khe Sanh.  

Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết; trong công tác phòng cháy, chữa cháy lấy phòng ngừa là chính, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy, “từng nhà an toàn - từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - từng khu phố an toàn - thị trấn an toàn”, huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy. Trong thời gian qua, thị trấn Khe Sanh đã tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thị trấn Khe Sanh kêu gọi và phát động phong trào Nhà tôi có bình chữa cháy” trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân trên địa bàn thị trấn để bảo vệ an toàn cho chính mình, cho gia đình và cho toàn xã hội.

Trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu thực hiện việc tự trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình mình sinh sống, vận động người thân trang bị bình chữa cháy. Phấn đấu 100% hộ gia đình trên địa bàn thị trấn đều tự trang bị bình chữa cháy xách tay tại gia đình.

Tại Lễ phát động, các khối dân cư đã tiến hành ký cam kết về việc thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy. Lãnh đạo Công an thị trấn kịp thời tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ; cách xử lý khi có cháy, nổ xảy ra và cách sử dụng bình chữa cháy. Đồng thời, từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hoá, thị trấn Khe Sanh đã trao tặng 90 bình chữa cháy cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của toàn thể Nhân dân, phong trào Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn sẽ trở thành phong trào sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, tất cả vì mục tiêu bảo vệ tài sản, tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.

Nguyễn Đăng Thái
loading....