Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho Nhân dân trong tình hình mới”  

Để sớm đưa các Nghị quyết của Trung ương vào thực tiễn cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Chương trình hành động số 33-CTr/HU, ngày 19/12/2018 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương sáu khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho Nhân dân trong tình hình mới” và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Nhờ đó, giai đoạn 2017 - 2022, các chỉ tiêu đề ra đạt và vượt so với kế hoạch: Tuổi thọ trung bình khoảng 63,5 tuổi; Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn huyện đạt 98,64%, vượt 7,62% so với kế hoạch; Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 98,76%; Tỷ lệ hài lòng người bệnh đối với dịch vụ y tế đạt 91,8%.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, thường xuyên coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Đã đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế và các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe như môi trường, thể dục, thể thao, văn hóa... vào nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Công tác tuyên truyền từng bước được đổi mới và nâng cao, hình thức phong phú, đa dạng, ngoài thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hội họp, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền miệng thì còn tuyên truyền thông qua internet, mạng xã hội. Đặc biệt trong việc phòng, chống dịch Covid-19 công tác tuyên truyền được phát huy, đông đảo người dân quan tâm và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch. Qua hoạt động tuyên truyền người dân đã được tiếp cận một cách nhanh chóng, trang bị kiến thức và kỹ năng có thể chủ động phòng bệnh, xây dựng nếp sống vệ sinh, rèn luyện thân thể, hạn chế những thói quen có hại cho sức khỏe...

 Công tác vận động, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng với cả cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trước hết là trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh được phát huy.

 Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động trên các lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế… được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành 01 cuộc giám sát, 01 cuộc kiểm tra đối với Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành liên quan triển khai các chương trình, đề án, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tập trung ưu tiên các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, y tế học đường, vệ sinh môi trường, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, bệnh xã hội, tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn, phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; kêu gọi người dân toàn huyện thực hiện lối sống lành mạnh dự phòng và phát hiện sớm bệnh tật, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước hiện thực mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân. Công tác y tế dự phòng được thực hiện đúng quy định, công tác giám sát các bệnh truyền nhiễm được tổ chức, thực hiện thường xuyên. Công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh. Cung ứng đầy đủ và kịp thời các loại vắc xin và vật tư đảm bảo an toàn.

Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại được đông đảo người dân tham gia. Các trường học đều thực hiện chương trình giáo dục thể chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác y tế học đường được chú trọng tăng cường, 100% trường học đều có y tế học đường, được đào tạo bài bản.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường và nâng cao, kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Hầu hết các bệnh truyền nhiễm đều được kiểm soát chặt chẽ như dịch sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh lao, bệnh bạch hầu, bệnh Whitmore…Đặc biệt, từ khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, toàn thể hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và đội ngũ y, bác sỹ ngành y tế đã vào cuộc một cách quyết liệt, chung tay từng bước đẩy lùi dịch bệnh. Hệ thống tiêm chủng ở huyện và cơ sở được củng cố vững chắc, “tay nghề” đội ngũ y tế cơ sở từng bước được nâng cao, thực hiện tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trong các chương trình tiêm chủng của Quốc gia.

Phương thức hoạt động của y tế cấp xã từng bước được đổi mới, là tuyến đầu trong tiêm chủng, trong khám và điều trị cho một số bệnh đơn giản. Công tác đào tạo, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, tiến tới bảo đảm chất lượng dịch vụ kỹ thuật đồng đều giữa các tuyến được thực hiện.

Việc phát triển y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng được chú trọng. Nguồn nhân lực về chuyên ngành y học cổ truyền được nâng lên, đến nay có 14 y, bác sỹ y học cổ truyền; triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới: điều trị bằng siêu âm, điều trị bằng các dòng điện xung, điều trị bằng máy kéo giản cột sống, tập giàn treo các chi, tập với ròng rọc...; từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về y học cổ truyền và phục hồi chức năng, đáp ứng yêu cầu, nhu cầu ngày càng cao của người bệnh.

Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được chú trọng, duy trì và tăng cường. Tất cả phụ nữ có thai được tiêm đủ mũi vắc xin phòng uốn ván, loại trừ hoàn toàn bệnh uốn ván ở trẻ sơ sinh; tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai trên 3 lần trong 3 thời kỳ đạt cao. Công tác chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, người ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh được quan tâm, ưu tiên khi đến khám và điều trị; đồng thời lập hồ sơ, khám tư vấn chăm sóc sức khỏe cho từng đối tượng. Các trạm y tế thực hiện khám và quản lý sức khỏe Người cao tuổi hàng năm.

Phát triển y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đã triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới như điều trị bằng siêu âm, điều trị bằng các dòng điện xung, điều trị bằng máy kéo giãn cột sống, tập với giàn treo các chi, tập với ròng rọc…, từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về y học cổ truyền và phục hồi chức năng để đáp ứng yêu cầu chất lượng khám chữa bệnh ngày càng cao của người bệnh.

Từ những kết quả đạt được, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho Nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm, đó là: (1) Bám sát nội dung, mục đích, yêu cầu của Nghị Quyết số 20-NQ/TW và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết phải đề ra được những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. (2) Phải có sự thống nhất cao, có tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân. Sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các Cấp ủy Đảng giữ vai trò quan trọng; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, khách quan, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. (3) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong hệ thống chính trị và Nhân dân. (4)  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý bệnh viện, theo dõi sức khỏe Nhân dân của từng người dân; xác định ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân là khâu đột phá, quyết định hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm nguồn lực.

Nguyễn Đăng Thái
loading....