NHỮNG TÍN HIỆU KHỞI SẮC TRONG MỘT NHIỆM KỲ QUA CỦA ĐẢNG BỘ XÃ HƯỚNG LẬP, HUYỆN HƯỚNG HÓA 

Thực hiện Kế hoạch 70 - KH/HU, ngày 09/9/2019 của Huyện ủy Hướng Hóa về “Đại hội Đảng các cấp trong huyện, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025", ngày 19/5/2020 Đảng bộ xã Hướng Lập long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Anh Vũ, UVTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; tham dự đại hội có mặt 120 đảng viên của Đảng bộ, là khối đoàn kết thống nhất, đại diện cho nguyện vọng, ý chí của các dân tộc xã Hướng Lập. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Hướng Lập. Đồng thời, là sự khẳng định vai trò, chất lượng hoạt động, sự lớn mạnh của Đảng bộ xã, cũng như sự trưởng thành của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hướng Lập là xã cực Bắc của huyện, trên tuyến đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây), cách trung tâm huyện hơn 70 km. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Hướng Lập đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Dưới sự lãnh đạo, quản lý, hướng dẫn của các cấp, các ngành, Nhân dân xã Hướng Lập từng bước áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhờ đó, kinh tế phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất đạt 18,200 tỷ đồng, trong đó ngành nông - lâm nghiệp đạt 11,350 tỷ đồng, chiếm 62,4%. Công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân có nhiều tiến bộ. Công tác giảm nghèo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tốt, đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn xã 47%, vượt 2,98% so với nghị quyết đề ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tích cực. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có hiệu quả, ý nghĩa thiết thực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ. Những thành tựu quan trọng đó đã tạo ra thế và lực để xã Hướng Lập phát triển lên tầm cao mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã nghiêm túc nhìn nhận, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đó là: Việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế còn chậm, đầu tư cơ sở hạ tầng còn dàn trải; chất lượng giáo dục chưa cao, cơ sở vật chất trường lớp chưa đảm bảo nhu cầu dạy và học tại địa phương; việc triển khai quán triệt và cụ thể các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ có lúc ch­ưa kịp thời, chất lượng chưa cao; phong trào thi đua, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chưa thực sự gần gũi với đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Bước vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Hướng Lập đứng trước những thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng không ít khó khăn đan xen. Xác định rõ bối cảnh tình hình, Đại hội đã thảo luận dân chủ, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp với các nội dung trọng tâm, đó là:

1. Tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế; hướng chăn nuôi gia súc, gia cầm có chuồng trại gắn với việc trồng cỏ để phát triển đàn trâu, bò; từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tập trung lãnh đạo, đầu tư thoả đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới theo Kết luận số 11-KL/HU, ngày 19/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

2. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn liền với chăm lo sự nghiệp văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Chú trọng phát triển văn hoá, xây dựng con người mới có nhân cách, đạo đức và hoài bão, đáp ứng thời kỳ mới. Quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

3. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Coi trọng giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hoà bình”, "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch. Xây dựng lực lượng chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc, không để xảy ra các tình huống bất ngờ. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của xã Hướng Lập trong những năm tới.

4. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, dân vận và kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Làm tốt công tác cán bộ, coi trọng việc quy hoạch, đào tạo, sử dụng, giao việc cho cán bộ trẻ. Chú trọng công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, quy hoạch, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng năng lực, bảo đảm công khai, dân chủ, công tâm, khách quan. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc đăng ký, nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách thường xuyên, nền nếp, thiết thực, cụ thể, cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu làm trước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo tính nghiên minh, công khai.

Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hướng Lập khóa XVII gồm 07 đồng chí; đồng chí Hồ Thị Thiết tài cử chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 07 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong niềm hân hoan phấn khởi thành công của Đại hội, Đảng bộ xã Hướng Lập sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tập trung trí tuệ, tạo sự phát triển vượt bậc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Đăng Thái

Quản trị viên
loading....