Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với các đồn Biên phòng. 

Chiều ngày 19/12/2019, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị ký kết giữa Hội Nông dân với các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện về việc “Vận động nông dân khu vực biên giới đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội – bảo vệ biên giới tổ quốc” giai đoạn 2019 -2025. Đến dự về phía tỉnh có các đồng chí Trần Văn Bến TUV – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Đại tá Ngô Xuân Thường – Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Lê Quang Thuận HUV – PCT UBND huyện.

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội nông dân huyện với các Đồn Biên phòng giai đoạn 2019   2025

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội nông dân huyện với các Đồn Biên phòng giai đoạn 2019 2025

        Hướng Hóa là một huyện biên giới, tiếp giáp với 3 huyện của nước bạn Lào có chung đường biên giới 156km. Để làm tốt công tác phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, bảo vệ biên giới Quốc gia giai đoạn 2019 - 2025 Hội Nông dân huyện phối hợp với các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện ký kết chương trình phối hợp vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc với các nội dung như: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tự giác tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”; tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị trên khu vực biên giới trong sạch, vững mạnh; vận động, hướng dẫn nông dân các dân tộc thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới; Tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc và quy ước, hương ước khu dân cư.
         Thông qua chương trình phối hợp nhằm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, nhất là tổ chức Hội Nông dân các cấp tại địa bàn khu dân cư và các Đồn Biên phòng vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.
Tại buổi ký kết hai ngành thống nhất chọn 2 – 3 địa phương, đơn vị cơ sở để xây dựng điểm, thực hiện các nội dung chương trình phối hợp giai đoạn 2019 – 2023.
 

Quản trị viên
loading....