Hướng Hóa: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên lần XI nhiệm kì 2019-2020 

Chiều ngày 7/11, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy và trực báo công tác Tuyên giáo lần thứ XI nhiệm kì 2015-20120.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

      Hội nghị đã nghe các báo cáo viên thông tin tình hình an ninh trật tự của địa phương thời gian gần đây; thông tin tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020; Công tác nhận diện, đấu tranh với các thể lực trước thềm đại hội Đảng và định hướng tư tưởng, công tác tuyên truyền trọng tâm thời gian tới đối với các Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội.
      Trong 10 tháng đầu năm, công tác Tuyên giáo có nhiều chuyển biến tích cực; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời, góp phần tham mưu cho các cấp ủy giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Việc tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII luôn đúng theo kế hoạch; công tác tuyên truyền khá đa dạng, sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan toả sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình thiết thực trong đảng viên, cán bộ, Nhân dân và hội viên, đoàn viên. Các cơ quan khoa giáo duy trì nền nếp hoạt động; công tác Lịch sử Đảng được đẩy mạnh thực hiện và đạt kết quả. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được kiện toàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
     Qua hội nghị nhằm cung cấp thông tin và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nắm bắt thông tin kịp thời, phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên truyền tại địa phương, đơn vị.

Quản trị viên
loading....