Hướng Hóa: Khoảng 12 tỉ đồng hỗ trợ phục hồi sản xuất sau thiên tai 

Huyện Hướng Hóa vừa xây dựng kế hoạch cụ thể khôi phục sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Theo đó, ưu tiên việc khôi phục, sử dụng phù hợp diện tích đất sản xuất bị bồi lấp và diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày bị ảnh hưởng do bão lụt, hạn hán. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ khoảng 12 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương trên 5,5 tỉ đồng, ngân sách tỉnh gần 5 tỉ đồng, ngân sách huyện trên 800 triệu đồng và đối ứng của Nhân dân trên 700 triệu đồng.

Nhiều diện tích cao su ở xã A Dơi bị đổ gãy do bão năm 2020

Cụ thể, đối với 189 ha đất sản xuất nông nghiệp bị vùi lấp sẽ được hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xử lý đất đai, tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật về cách chọn giống, chăm sóc cũng như chuyển đổi cây trồng phù hợp. Định mức hỗ trợ khôi phục đất là 15 triệu đồng/ha, hỗ trợ tối đa 70% chi phí mua cây giống, vật tư thiết yếu đối với lúa và rau màu các loại với định mức không quá 9 triệu đồng/ha.

 

Đối với diện tích đất 104 ha bị bồi lấp không thể khôi phục được thì địa phương rà soát nguồn quỹ đất sản xuất để có hướng hỗ trợ, đồng thời hỗ trợ sinh kế, giống gia cầm, hạt giống rau màu với mức hỗ trợ là 100% từ ngân sách nhà nước, mức hỗ trợ không quá 1,5 triệu đồng/hộ nuôi gà và không quá 200 nghìn đồng/hộ trồng rau. Đối với 474 ha cây ăn quả và 597 ha cây công nghiệp dài ngày bị ảnh hưởng, 178 ha cây công nghiệp dài ngày và 662 ha cây ăn quả bị chết sẽ được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật khôi phục, chăm sóc, tái canh và chuyển đổi cây trồng phù hợp.

loading....