Đảng ủy thị trấn Lao Bảo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 

Sáng ngày 06/01/2022, Đảng  ủy Thị trấn Lao Bảo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Hồ Ngọc Tình, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Ngoài ra, tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Quốc tế Lao Bảo; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Lao Bảo và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 đã đánh giá toàn diện các mặt công tác. Trong năm 2021, Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị thị trấn Lao Bảo đã tập trung quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Trong báo cáo đã nêu rõ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và công tác đối ngoại: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 266,67%; thu nhập bình quân trên đầu người 34,75 triệu đồng; 100% các đối tượng được hưởng thụ  các công trình y tế quốc gia; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,47%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm ổn định đạt 83,85% kế hoạch. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa, xây dựng công viên lắp đặt đèn Led ở các tuyến đường. Tổ chức giao quân, nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu cấp trên giao; tăng cường  lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy; kiểm soát, phòng chống  buôn bán, vận chuyển pháo nổ, an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Trong năm đã lập 5 hồ sơ cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, phối hợp với đồn biên phòng, công an, các đơn vị bắt 15 vụ buôn bán, tàng trữ ma túy; triệt phá 5 điểm sử dụng ma túy. Tham gia phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam- Lào lần thứ I cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid19 đạt hiệu quả cao; quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ quan chức năng. Chỉ đạo truy vết thần tốc, nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết F1, F2 để cách ly theo quy định, khống chế sự lây lan ra cộng đồng.

Bên cạnh đó, Công tác Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ đặt lên hàng đầu: Công tác giáo dục chính trị được triển khai thường xuyên, đầy đủ và có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả, chất lượng. Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong năm, Đảng bộ đã phát triển được thêm 09 đảng viên mới. Hoàn thành kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2021: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 48 đồng chí, chiếm tỷ lệ  15,95%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 219 đồng chí, chiếm tỷ lệ 72,76%; hoàn thành nhiệm vụ: 29 đồng chí, chiếm tỷ lệ 9,63%; không hoàn thành nhiệm vụ: 05 đồng chí, chiếm tỷ lệ 1,66%. Công tác kiểm tra- giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường; đã thi hành kỷ luật 04 đảng viên bằng hình thức khiển trách, 01 đảng viên cảnh cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Vinh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2021, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm và vận hành đồng bộ cả hệ thống chính trị; triển khai cam kết hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh năm 2020.

Hai là, tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ thị trấn về công tác giải phóng mặt bằng; công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, có giải pháp tích cực phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn với  xây dựng hệ thống chính trị, phạm vi thực hiện không chỉ đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên mà còn là cả cơ quan quản lý Nhà nước và đội ngũ công chức, viên chức, mặt trận, các tổ chức chính trị, xã hội và thanh niên, hội viên.

Bốn là, nhận diện rõ hơn, đầy đủ hơn về các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phù hợp với tình hình, bối cảnh mới. Đảm bảo hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài; chống là nhiệm vụ lâu dài cấp bách. Không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải chủ động tấn công, đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không chấp hành pháp luật.

Năm là, tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ, lãnh đạo, quản lý, cán bộ chức vị càng cao càng phải gương mẫu; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, nêu cao ý thức tự giác, tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tạo sự chuyển biến tích cực về  nhận thức và hành động trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ thị trấn.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm ngay tại cơ sở, chi bộ; không để sự việc kéo dài, né tránh, “đùn đẩy” lên cấp trên.

Nhân dịp này Đảng ủy thị trấn đã trao tặng giấy khen cho 03 tập thể và 48 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Đảng ủy cũng đã tiến hành ký cam kết giữa người đứng đầu các chi bộ, các ban, ngành, mặt trận và đoàn thể  thị trấn với Đảng ủy trong triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Nguyễn Xuân Dũng
loading....