HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN HUYỆN ỦY VÀ GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO QUÝ I NĂM 2023 

Sáng 20 tháng 4 năm 2023, Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy và giao ban công tác Tuyên giáo quý I năm 2023 diễn ra tại Hội trường tầng 3, trụ sở Cơ quan Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện chủ trì hội nghị; tham dự có các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy, cộng tác viên dư luận xã hội, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện triển khai một số tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; kết quả tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và công tác xây dựng luật năm 2023.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Quý I năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu tiếp nhận Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững quê hương, đất nước”; Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968-09/7/2023); Kế hoạch tổ chức phát động, tuyên truyền Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Trị, năm 2023; kiện toàn Ban chỉ đạo 35 huyện. Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động Báo cáo viên năm 2023; Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2023; tuyên truyền kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968-09/7/2023) và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước…

Cộng tác viên dư luận xã hội tích cực chủ động nắm bắt và phản ánh kịp thời nhiều thông tin, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn huyện. Ban Chỉ đạo 35 và Tổ thư ký đã thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều tin bài tuyên truyền, định hướng trên các trang fanpage, facebook, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái.

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023. Ban hành Quy chế hoạt động và Quy chế đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị huyện.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của quê hương, đất nước, các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trên địa bàn huyện, tỉnh, đặc biệt kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968 - 09/7/2023); tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, kích động chống phá của các thế lực thù địch.

Nguyễn Đăng Thái
loading....