Hội đồng nhân dân xã Hướng Lập tổ chức kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân xã Hướng Lập nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ hai để quyết định thông qua các nội dung quan trọng. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự, chỉ đạo Hội nghị

Kỳ họp đã nghe các báo cáo, tờ trình về: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Hướng Lập, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2022.

Thông qua thảo luận, kỳ họp đã thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 có nhiều chuyển biến tích cực, tổng diện tích gieo trồng đạt 206,5 ha; tổng đàn gia súc, gia cầm 4.908 con; tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt 3,480 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường; công tác xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa có nhiều khởi sắc; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai; nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh chính trị được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; thế trận biên phòng toàn dân được củng cố.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân xã Hướng Lập đã xác định được các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, góp phần xây dựng xã Hướng Lập phát triển bền vững.

Nguyễn Đăng Thái
loading....