DUYỆT NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN HƯỚNG HÓA, NHIỆM KỲ 2024 - 2029 

Chiều ngày 04 tháng 6 năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị duyệt các nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hướng Hóa, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Đào Mạnh Hùng, UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; về phía huyện có đồng chí Nguyễn Tăng, TUV, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, HUV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cho biết đến ngày 25/4/2024, 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để xây dựng dự thảo văn kiện, các Đề án nhân sự Đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua gắn với các công trình thiết thực chào mừng Đại hội.

Về Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 55 ủy viên (tăng 02 ủy viên so với nhiệm kỳ 2019 - 2024). Các nội dung, số lượng, tiêu chí, cơ cấu thành phần của Đề án nhân sự đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Dự kiến, Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hướng Hóa diễn ra trong 02 ngày (18 - 19/6/2024). Tổng số đại biểu dự Đại hội 259 đại biểu, trong đó 179 đại biểu chính thức, 80 đại biểu khách mời.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đóng góp vào các nội dung, chương trình Đại hội gồm: Dự thảo báo cáo chính trị, các đề án nhân sự và các nội dung chuẩn bị phục vụ Đại hội.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Đồng chí yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp thu ý kiến tham gia tại hội nghị để tổng hợp, chỉnh sửa hoàn chỉnh các báo cáo trình tại đại hội; đồng thời rà soát điều chỉnh một số chỉ tiêu nghị quyết phù hợp điều kiện thực tiễn, bằng định lượng cụ thể đặc biệt là khâu đột phá; chuẩn bị các điều kiện để Đại hội diễn ra trang trọng, theo đúng quy định và hướng dẫn của Mặt trận cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Tăng, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tăng, TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận các ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan, đơn vị tại hội nghị. Đồng chí Bí thư Huyện ủy củng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Đồng chí lưu ý Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cần triển khai tốt công tác chuẩn bị nội dung, văn kiện Đại hội, cơ cấu nhân sự tham gia nhiệm kỳ mới theo đúng các văn bản cấp trên. Để Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn dân đồng chí yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp thu ý kiến tham gia tại hội nghị để tổng hợp, chỉnh sửa hoàn chỉnh các báo cáo trình tại Đại hội; tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội về các hoạt động của Mặt trận trên các phương tiện thông tin, đại chúng để đưa khí thế Đại hội đến gần với nhân dân; chuẩn bị các điều kiện để Đại hội diễn ra trang trọng, theo đúng quy định, hướng dẫn của Mặt trận cấp trên và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, đảm bảo Đại hội diễn ra thành công, tốt đẹp.

Hồ Văn Hùng
loading....