Đảng ủy xã Tân Thành tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

Sáng nay, ngày 23/7/2021, Đảng ủy xã Tân Thành tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2021. Về dự Hội nghị có đồng chí Hồ Ngọc Tình, ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Hồ Thị Thanh Hải, HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Đồng chí Hồ Ngọc Tình, ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện phát biểu tại hội nghị

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Đảng ủy xã Tân Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai một cách quyết liệt, có hiệu quả. Cấp ủy đã nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường quản lý Nhà nước trên tất cả các mặt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa; ý thức học tập, trách nhiệm trong công việc, đoàn kết nội bộ trong từng tổ chức, cá nhân được tăng cường; nâng cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu; sâu sát, gần gũi với Nhân dân, góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc trong Nhân dân; giữ vững, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức; góp phần thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ gắn Chỉ thị số 05 với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu như, phong trào giúp nhau trong thiên tai, bão lụt được Nhân dân hưởng ứng cao, nhiều hộ dân đã giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần cho những hộ gia đình vị ảnh hưởng; trong công tác phòng chống dịch bệnh covid -19 đã xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân sẵn sàng cùng với cấp ủy, chính quyền chung tay phòng chống dịch; lực lượng công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm cao; tích cực đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; chủ động, sẵn sàng ứng cứu khi có thiên tai, lũ lụt xảy ra; hoạt động nhân đạo, từ thiện được đẩy mạnh, đã tích cực kêu gọi các nhà hào tâm trong và ngoài địa bàn hỗ trợ các hộ gia đình hộ nghèo, các gia đình khó khăn, hoạn nạn, hỗ trợ trong thiên tai, dịch bệnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Tình, ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Thành đạt được; đồng thời chỉ rõ một số khuyết điểm và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Các cá nhân được khen thưởng

Tại Hội nghị này, Đảng ủy xã Tân Thành đã biểu dương, khen thưởng 3 tập thể và 13 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Nguyễn Xuân Dũng
loading....