Đảng ủy Thị trấn Lao Bảo tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Ngày 16/6/2021, Đảng ủy Thị trấn Lao Bảo tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Vinh- Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Đồng chí Hồ Văn Vinh - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu tại Hội nghị

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên địa bàn thị trấn Lao Bảo đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, ngày càng phát triển và từng bước nhân rộng trên địa bàn, mang lại hiệu quả thiết thực như: mô hình “Ngân hàng dê”, “Bò giảm nghèo”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Bò sinh kế”...

Bên cạnh các mô hình hiệu quả đó, Đảng ủy thị trấn luôn chỉ đạo gắn Chỉ thị 05 với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tạo được sự lan tỏa, tăng thêm niềm tin và sự đồng thuận rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Vinh- Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; chú trọng làm tốt 3 vấn đề: học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị này, Đảng ủy Thị trấn Lao Bảo đã trao giấy khen cho 8 tập thể và 31 cá nhân có thành tích tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Nguyễn Xuân Dũng
loading....