Đảng bộ xã Hướng Phùng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Ngày 04 và 05/6/2020, Đảng bộ xã Hướng Phùng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí Hồ Thị Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đồng chí Hồ Văn Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hướng Phùng đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

 Đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Kinh tế ngày càng phát triển; tổng giá trị các ngành kinh tế đạt 124,4 tỷ đồng, trong đó ngành nông lâm nghiệp 71,9 tỷ đồng, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 29,9 tỷ đồng, ngành thương mại - dịch vụ đạt 22,6 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp được duy trì và phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá. Thương mại - dịch vụ có bước chuyển biến tích cực; bước đầu xây dựng được thương hiệu một số sản phẩm đặc trưng như cà phê, măng khô, mang lại hiệu quả thiết thực. Đã tập trung huy động nguồn lực, để thực hiện các chương trình, dự án, xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Giáo dục - đào tạo có bước phát triển đáng phấn khởi. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được quan tâm. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở từng bước có chất lượng. Các chính sách xã hội được thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh ngày càng được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Hướng Phùng đã đạt được, đồng thời lưu ý một số khó khăn, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, trong đó yêu cầu Đảng uỷ cần tập trung lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; duy trì và phát triển các loại cây trồng chủ lực hiện có, tăng cường đầu tư thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tập trung thực hiện tốt Đề án tái canh cây cà phê; khuyến khích và tạo điều kiện các doanh nghiệp đầu tư chế biến các sản phẩm cà phê rang xay, cà phê bột, cà phê phin.v.v... xây dựng thương hiệu cà phê sạch. Duy trì và phát triển mô hình chanh leo; nghiên cứu ứng dụng mô hình mới, tìm hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp; gắn phát triển nông nghiệp với cung cấp dịch vụ, phát triển du lịch. Huy động tối đa nguồn lực, tiếp tục lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện để thực hiện tốt các dự án điện gió trên địa bàn xã. Đặc biệt, Đảng uỷ cần có quyết tâm chính trị cao, huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo chủ trương của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện. Duy trì phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ gắn với phát triển du lịch; nỗ lực cùng với huyện khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch thác Chênh Vênh theo Nghị quyết của Huyện uỷ đề ra.
Tiếp tục thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá XI); nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng, đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của người dân. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, duy trì tốt các kết quả phổ cập giáo dục. Thường xuyên làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phòng chống các dịch bệnh theo mùa; tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công cách mạng và các chính sách xã hội khác, đảm bảo an sinh xã hội. Chú trọng đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo và thoát nghèo bền vững. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cụm an toàn làm chủ. Nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kiềm chế, kiểm soát tốt tệ nạn ma tuý. Tiếp tục duy trì tốt việc kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hướng Phùng  Khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Thường xuyên nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, tạo sự đồng thuận để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần trách niệm cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện gồm 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới đã bầu Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 03 đồng chí; bầu đồng chí Hồ Văn Khưn, tái cử chức danh Bí thư Đảng uỷ; bầu đồng chí Phan Ngọc Long giữ chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cũng tại phiên họp thứ nhất, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã trao quyết định chỉ định đồng chí Phan Xuân Hiệp, sỹ quan biên phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Quản trị viên
loading....