Đảng bộ thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

2 ngày 26-27/5/2020, Đảng bộ thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã đến dự chỉ đạo đại hội.

 

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo của  Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND huyện và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các đơn vị đứng chân trên địa bàn, Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Khe sanh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đã đề ra. Kinh tế phát triển; văn hóa, xã hội đều có những chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; hệ thống chính trị được kiện toàn củng cố; năng lực lãnh đạo của cấp ủy được nâng cao; quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày một hiệu quả.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tiềm năng, lợi thế. Tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 65%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 24%; nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 11%.  Tổng giá trị hàng năm các ngành đạt 373,3 tỷ đồng, đạt 262% so với nghị quyết; tổng thu ngân sách hàng năm đạt 140%. Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường luôn được chú trọng; kết cấu hạ tầng được tăng cường phục vụ tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, làm thay đổi đời sống và cảnh quan bộ mặt đô thị thị trấn Khe Sanh.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Duy trì bền vững thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở; trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác xã hội hóa giáo dục phát triển sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Đến nay tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa là 92,27%; 100% khối, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện, trong đó có 04 khối dân cư, 01 đơn vị trường học đạt danh hiệu đơn vị văn hóa xuất sắc cấp tỉnh.

An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Huy động tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, quan tâm chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,07%; thu nhập bình quân đầu người đạt 38.200.000 đồng/người/năm, giảm 6,35% so với đầu nhiệm kỳ. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt Đảng bộ đã tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tiềm năng, lợi thế; quyết tâm xây dựng thị trấn Khe Sanh lên đô thị loại IV, Đại hội Đảng bộ thị trấn Khe Sanh đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 28 chỉ tiêu chủ yếu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng thị trấn Khe Sanh phát triển toàn diện, bền vững, trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh.

 

  Đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thị trấn Khe Sanh nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của thị trấn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Khe Sanh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025, trong đó Đảng bộ thị trấn phải có những giải pháp cả ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo các điều kiện để trở thành đô thị văn minh, hiện đại như: quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng; bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử; tuyên truyền, phổ biến về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; Tập trung kêu gọi các nguồn đầu tư cũng như vận động xã hội hóa để xây dng cơ shtng; kêu gọi xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, cơ sở sản xuất, kinh doanh để góp phần tạo việc làm, tăng dân số cơ học, đảm bảo quy mô dân số đến năm 2025 đạt 21.000 người. Chú trọng huy động các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước cùng với đẩy mạnh xã hội hóa trong thu hút đầu tư để xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng về giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao, bảo vệ môi trường; tập trung thực hiện tốt công tác vận động giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Có như vậy, Khe Sanh mới đảm bảo các tiêu chí đ đạt chun đô thloi IV. Phải tiếp tục xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Cùng với nâng cao giá trị ngành nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Khe Sanh phát tập trung phát triển ngành du lịch, dịch vụ, thương mại.

Với lợi thế trung tâm kinh tế, chính trị của huyện, nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây; thị trấn Khe Sanh phải xác định phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại là ngành kinh tế mũi nhọn để đầu tư đúng hướng; phải xây dựng được các giải pháp đón đầu trong việc triển khai dự án Khu kinh tế thương mại liên biên giới Lao Bảo và ĐenSaVan của UBND tỉnh; xây dựng được khu phức hợp nghỉ dưỡng tại trung tâm thị trấn Khe Sanh. Khuyến khích và có chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh các loại dịch vụ hàng hóa, lưu trú kết hợp với sản phẩm có thương hiệu của địa phương như: Cà phê, tiêu, bơ Khe Sanh, các mặt hàng thổ cẩm truyền thống..... Quyết liệt thực hiện chuyển đổi mô hình chợ Khe Sanh theo hướng hiệu quả, cạnh tranh, đáp ứng văn hóa ứng xử trong kinh doanh.

  Để phù hợp với xu thế hiện nay, Đảng bộ thị trấn phải có kế hoạch thật cụ thể để thực hiện Chương trình hành động số 48-CTr/HU, ngày 19/12/2019 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong giai đoạn tới phải tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng công viên nước Khe Sanh, khu nghỉ dưỡng hồ Tân Độ, phố đi bộ, chợ đêm, phát triển các điểm du lịch sinh thái, mô hình vườn hoa du lịch. Đồng thời bảo tồn, khơi dậy các nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm và văn hóa cồng chiêng của người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô.

Bên cạnh chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức phải tập trung công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ theo đúng nguyên tắc, quy trình của cấp trên. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ vững nguyên tắc tổ chức trong sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đảng bộ thị trấn Khe Sanh phải có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 53-KH/HU, ngày 18/4/2019 của  Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Trung ương Đảng "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Xây dựng đội ngũ cán bộ thị trấn Khe Sanh phải đảm bảo chất lượng cao, có sự chuyển giao thế hệ vững vàng; có tầm chiến lược; thực hiện đồng bộ các khâu trong quy hoạch, đánh giá, nhận xét cán bộ; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng gắn với bố trí, sử dụng cán bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường đoàn kết trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, giữ vững kỷ cương, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt trong công tác tổ chức và cán bộ.

 Trong những năm tới, Đảng bộ thị trấn Khe Sanh phải tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 19/12/2019 của Huyện ủy (khóa XVI) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Hướng Hóa đến năm 2021, định hướng đến năm 2025.

Đảng ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, Công an thị trấn vào cuộc một cách quyết liệt; kêu gọi, huy động được sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng lực lượng chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc, không để xảy ra các tình huống bất ngờ. Đặc biệt, phải quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy, trộm cắp trên địa bàn; để mỗi người dân, mỗi gia đình luôn được sống trong niềm vui, hạnh phúc và bình yên.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, cũng như các nhiệm vụ và giải pháp mà Báo cáo chính trị đã nêu, một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X đủ sức để lãnh đạo Đảng bộ thị trấn Khe Sanh thực hiện tốt nghị quyết Đại hội lần thứ X đề ra.

Trong thời gian qua, Đảng ủy đã rất nghiêm túc và trách nhiệm trong việc thực hiện quy trình nhân sự theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của cấp trên, cụ thể là Quy định số 19-QĐ/HU, ngày 20/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về “tiêu chuẩn chức danh và công tác nhân sự đại hội đảng các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025”; để tại Đại hội này, Đảng ủy khóa IX sẽ giới thiệu với Đại hội danh sách đề cử Ban Chấp hành mới và danh sách đề cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

Danh sách đề cử Ban Chấp hành khóa mới mà Đảng ủy thị trấn khóa IX trình Ban Thường vụ Huyện ủy đã đảm bảo các yêu cầu, quy định và phù hợp với đội ngũ cán bộ của thị trấn hiện nay. Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, lựa chọn để bầu được các đồng chí xứng đáng nhất vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 Ủy viên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết .

Nguyễn Đình Phục
loading....