Đại hội Đảng bộ xã Tân Hợp (Hướng Hóa) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Trong 2 ngày 20- 21/5/2020, Đảng bộ xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Minh Tuấn. TUV, Bí thư Huyện ủy đã đến dự chỉ đạo đại hội.

 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hợp, nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày tại đại hội, nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Hợp đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đã đề ra. Kinh tế phát triển; văn hóa, xã hội đều có những chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; hệ thống chính trị được kiện toàn củng cố; năng lực lãnh đạo của cấp ủy được nâng cao; quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày một hiệu quả.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng dịch vụ, thương mại đạt 47%; nông nghiệp, lâm nghiệp đạt 34%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 19%; tổng thu ngân sách hàng năm đạt 144,44%. Duy trì bền vững xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường luôn được chú trọng; kết cấu hạ tầng được tăng cường phục vụ tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, làm thay đổi đời sống và cảnh quan bộ mặt nông thôn mới xã Tân Hợp.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Duy trì vững chắc kết quả trường tiểu học và trung học cơ sở, trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia; phổ cập tiểu học chống mù chữ, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập trung học phổ thông; tỷ lệ huy động học sinh đến trường hàng năm đạt 100%. Công tác xã hóa giáo dục phát triển sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa là 98,02%; 8/8 làng, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện.

An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Huy động tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, quan tâm chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,95%; thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm, vượt 12 triệu đồng so với chỉ tiêu nghị quyết. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng.

Đặc biệt Đảng bộ đã tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, huy động mọi nguồn lực tiếp tục nâng cao chất lượng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Đại hội xã Tân Hợp đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 22 chỉ tiêu chủ yếu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, làm cho xã Tân Hợp ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Tân Hợp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của quê hương, đẩy mạnh phát triển kinh tế toàn diện, bền vững; đầu tư thỏa đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến cuối năm 2020 xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng đến lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, gắn với tạo điều kiện và khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc, tập trung đẩy lùi tệ nạn ma túy đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, dân vận và kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và các chi bộ; hiệu quả quản lý điều hành của chính quyển, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ, coi trọng việc quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đảm bảo công khai, dân chủ, công tâm, khách quan. Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội cùng đồng tâm, hiệp lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng xã Tân Hợp ngày cang giàu đẹp, văn minh.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

                                                                                                                             

 

Nguyễn Đình Phục
loading....