Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Trong 2 ngày 25 - 26/5/2020, Đảng bộ Quân sự huyện Hướng Hóa đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí thượng tá Lê Hồng Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đặng Trọng Vân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự chỉ đạo đại hội.

 

   Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện  ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện thay mặt Đoàn Chủ tịch nêu rõ: Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên; bầu BCH Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Huớng Hóa lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đoàn Chủ tịch đề nghị đại biểu Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy trí tuệ, thảo luận góp ý kiến vào các văn kiện của cấp trên, đóng góp ý kiến vào mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt công tác nhân sự Đại hội đã đề ra.

   Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày tại đại hội, nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ và Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Đảng bộ Quân sự huyện Hướng Hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động, tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thông qua các văn bản được ban hành kịp thời, cụ thể hoá các chương trình hành động của Huyện ủy về công tác quốc phòng, an ninh và các văn bản chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh. Trong 5 năm qua, toàn huyện có trên 5.100 đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Lực lương vũ trang huyện được xây dưng vững mạnh có số lượng phù hợp và chất lượng ngày càng cao; Thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ và được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, với tỷ lệ đạt 2,2% so với dân số; tỷ lệ đảng viên đạt 23,6%; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Chất lượng công tác huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội tiếp tục được quan tâm, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo...

 Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, dân vận và kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và các chi bộ; quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện phát huy và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị; duy trì tốt các chế độ, nền nếp sinh hoạt, quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên.

  Với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển; xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể: Triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch xây dựng và phát triển vùng lỏi khu căn cứ hậu phương giai đoạn 2020-2025”; Phấn đấu tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt trên 25%; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; 100% cán bộ, các đối tượng theo quy định được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tham mưu, xử lý tốt mọi tình huống về quốc phòng - an ninh, thiên tai, hỏa hoạn, không để bị động bất ngờ; 100% cán bộ, chiến sỹ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; hoàn thành 100% nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu các phong trào thi đua các cuộc vận động; hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% đảng viên  hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ...

 

   Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí thượng tá Phạm Hồng Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ Quân sự huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ mới. Đó là: thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, tham mưu thực hiện hiệu quả các cuộc diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối, xây dựng nghiêm chế độ nền nếp, chính quy, xây dựng cơ quan mẫu mực tiêu biểu, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ và các quy định về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Với tinh thần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 ủy viên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 6 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Nguyễn Đình Phục
loading....