Đại hội Đảng bộ Công an huyện Hướng Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Trong 2 ngày 02 - 03/6/2020, Đảng bộ Công an huyện Hướng Hóa tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí đại tá Nguyễn Đức Cảm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tinh; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự chỉ đạo đại hội.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020, trình bày tại đại hội nêu rỏ: Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể; cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn; Đảng bộ Công an huyện Hướng Hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, trong đó nổi bật là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh điểm nóng, không để bị động, bất ngờ. Tội phạm hình sự giảm 37%; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; điều tra làm rõ 205/229 vụ phạm pháp hình sự; thụ lý, giải quyết 462/615 tin báo tố giác tội phạm. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã thực sự quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị; duy trì tốt các chế độ, nền nếp sinh hoạt, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên…

 Đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiểu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; Đảng bộ Công an huyện Hướng Hóa đã đề ra các chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp cụ thể, trong đó đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự; đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ gắn với nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế sự gia tăng tội phạm. Phấn đấu đạt tỷ lệ khám phá án trung bình hàng năm trên 80%, trong đó trọng án đạt 95%; giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí;  kéo giảm tội phạm tệ nạn ma túy. Phấn đấu 90 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 60% đội Công an xã, thị trấn đạt đơn vị tiên tiến, trong đó 30% đơn vị quyết thắng, 100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 70% chiến sĩ tiên tiến, 8% chiến sĩ thi đua cơ sở; kết nạp 45 đảng viên; đơn vị đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ Công an huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ mới. Đó là, Phát huy truyền thống của Công an nhân dân “Vi nước quên thân, vì dân phục vụ”, Đảng bộ Công an huyện tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác an ninh, trật tự, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; thực hiện có hiệu quả Chương  trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy; tăng cường các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; các xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tăng cường điều tra tội phạm, kịp thời phá án, nhất là các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm. Chú trọng công tác xây dựng Đảng trên tất các mặt chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát; tiếp tục triển khai thực hiện có hiêu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và đơn vị thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra , xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 08 ủy viên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện huyện Hướng Hóa lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 09 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Hướng Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020  2025 đã bầu đồng chí thượng tá Hồ Sỹ Nhung tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí thượng tá Hồ Thanh Nam được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Quản trị viên
loading....