Đại hội Chi bộ trường Trung học Phổ thông Hướng Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Ngày 07/6/2020, Chi bộ trường Trung học Phổ thông Hướng Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Thường vụ trực, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã đến dự chỉ đạo đại hội.

     Trên cơ sở xác định là trường trọng điểm của huyện, với nhiệm vụ xây dựng trường vững mạnh về mọi mặt, hướng đến đạt chuẩn quốc gia; nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, giáo viên đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

 Đồng chí Hồ Thi Thu Hằng, Ủy viên Thường  vụ trực, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

      Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường thực hiện đổi mới công tác dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, đồ dùng thiết bị vào quản lý và dạy học; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh; tỷ lệ học sinh giỏi tăng từ 9,93% năm học 2014 -2015 lên 10,3% trong năm học 2018 - 2019. Hằng năm, có 60% học sinh đạt khá, giỏi toàn diện; 90% học sinh hạnh kiểm khá, tốt; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông từ 90% đến 98%; trên 60% trúng tuyển đại học, cao đẳng; 100% học sinh tham gia học nghề; 12 giải học sinh giỏi các cuộc thi cấp quốc gia, 219 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; cán bộ, giáo viên từng bước chuẩn hóa theo yêu cầu; cơ sở vật chất trường lớp, các trang thiết bị được tăng cường, 100% các phòng học được trang bị ti vi, máy tính và phần mềm đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, chi bộ đã tổ chức quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân sự nhà trường, giáo viên làm nồng cốt trong các phong trào hoạt động và chuyên môn của nhà trường; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. 

     Với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ mới, Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, với các chỉ tiêu cụ thể như: Tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ vững về chính trị, tư tưởng, có phẩm chất đạo đức tốt, chuẩn về trình độ, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thàn đấu tranh các hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội trong và ngoài nhà trường; nâng cao uy tín về chất lượng giáo dục đào tạo; đẩy mạnh công tác xã hóa giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa và xây dựng trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và được công nhận trường đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ học lực khá, giỏi trên 65%; hạnh kiểm khá, tót trên 90%; không để ma túy xâm nhập vào học đường, không có học sinh vi phạm pháp luật; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 08-10 đảng viên; nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây chi bộ, nhà trường và các tổ chức đoàn thể vững mạnh…

        Các đảng viên Chi bộ trường THPT Hướng Hóa tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ

     Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Thường vụ trực, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, trong đó chi bộ phải chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sóng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ”; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; duy tri và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đề cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí trong cấp ủy và Ban Giám hiệu nhà trường; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, nhà trường; tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện kỹ năng sống, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, gợi mở, tạo thói quen độc lâp suy nghĩ cho học sinh, tránh thụ động trong đón nhận kiến thức; tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác dạy và học; xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

      Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi bộ gồm 04 Ủy viên; đồng chí  Nguyễn Thị Thanh Nga được tín nhiệm tái cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quỳnh Hương
loading....