CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 

Sáng ngày 01 tháng 8 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại huyện Hướng Hóa. Dự và chủ trì hội nghị, có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự, có đồng chí Phan Văn Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hướng Hóa và các đồng chí Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố và trao Quyết định số 1189-QĐ/TU, ngày 25/7/2023 về điều động cán bộ và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Trần Bình Thuận, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị; đồng thời, yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Trần Bình Thuận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cố gắng, nỗ lực, quyết tâm xây dựng huyện Hướng Hóa phát triển bền vững trong thời gian tới.

Nguyễn Đăng Thái
loading....