Chi bộ Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện Hướng Hóa tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2020 

Chi bộ Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện Hướng Hóa tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2020

 

Nhân kỷ niệm 130 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), ngày 18/5/2020 Chi bộ Ban Tuyên giáo - Dân Vận Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ về chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

Dự và chỉ đạo Diễn đàn có đồng chí Hồ Thị Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy và cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Tại Diễn đàn, sau phát biểu của đồng chí Bí thư Chi bộ nêu khái quát các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và xác định đây là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đây cũng là nội dung và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tham gia thảo luận, các đảng viên của chi bộ đã phân tích làm rõ vai trò của chi bộ, của cán bộ, đảng viên đối với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; liên hệ đến công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, từ đó góp bàn các giải pháp sát đúng với chi bộ để tổ chức thực hiện tốt nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết thúc Diễn đàn, đồng chí Bí thư Chi bộ ghi nhận những ý kiến phát biểu sát đúng của cán bộ, đảng viên, đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên phải ra sức trau dồi học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ Ban Tuyên giáo - Dân Vận Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện trong sạch, vững mạnh.

                                                                                                 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa

                                                                                                   

Ban Tuyên giáo Huyện ủy
loading....