BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 8, TẠI HUYỆN HƯỚNG HÓA 

Chiều ngày 29 tháng 11 năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung khoá 8, năm học 2020 - 2021. Tham dự Lễ bế giảng có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Thánh, bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn; các đồng chí Ban Chỉ đạo lớp học, các thầy giáo, cô giáo Trường Chính trị Lê Duẩn và 79 học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung khoá 8, năm học 2020 - 2021 tại huyện Hướng Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thánh, bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn trao bằng cho học viên

Sau 12 tháng học tập, nghiên cứu, lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khóa 8, hệ không tập trung được tổ chức tại huyện đã hoàn thành chương trình khóa học đề ra. Tổng kết lớp học, có  tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%; trong đó có 32 đồng chí đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 40,5%; có 47 đồng chí đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 59,5% và có 09 đồng chí đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, được Trường Chính trị Lê Duẩn khen thưởng.

Với mục đích nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên, cán bộ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, trường học những kiến thức cơ bản về lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, một số nội dung về khoa học chính trị, khoa học quản lý, quốc phòng - an ninh, tình hình nhiệm vụ của địa phương, kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, công tác chính quyền, đoàn thể. Từ đó vận dụng những kiến thức lý luận đã học để giải quyết tốt những vấn đề trong thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần từng bước xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Xác định việc nâng cao nhận thức lý luận chính trị của Đảng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên có tầm quan trọng đặc biệt, quyết định năng lực lãnh đạo của Đảng và sự thành bại của cách mạng. Thực tế ở huyện Hướng Hóa trong những năm qua cho thấy, nơi nào đội ngũ cán bộ được đào tạo về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn theo yêu cầu, thì nơi đó năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng được nâng cao, công tác quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày một hiệu quả.

Xuất phát từ thực tế về trình độ của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở còn bất cập và chưa chuẩn hóa theo yêu cầu, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như trình độ lý luận chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn thường xuyên mở các lớp Trung cấp lý luận chính trị; chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện mở các tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng ngàn lượt cán bộ trong toàn huyện tham gia. Qua đó, góp phần đạt chuẩn các tiêu chuẩn về công tác cán bộ, năng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ,

Nguyễn Đăng Thái
loading....